Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jsou poměrně časté. Na oddělení ARO a JIP tvoří 10-25% všech pacientů. Nejčastěji se setkáváme s následujícími otravami.

 

 

 

1.) Otrava oxidem uhelnatým a oxidem uhličitým

Příčiny: svítiplyn, kouřové a výfukové plyny; nedostatečné spalování

Příznaky: zčervenání, bolesti hlavy, zvracení, závratě, poruchy zraku, zrychlený dech a tep, poruchy vědomí až bezvědomí

 

 

 

První pomoc
zajistěte technickou první pomoc (s ohledem na vlastní bezpečnost vyneste postiženého ze zamořeného prostoru, nebo se pokuste prostor dokonale vyvětrat), přivolejte odbornou zdravotnickou pomoc, při zachovaném dýchání uložte postiženého do stabilizované polohy, při nedostatečném dýchání zahajte podpůrné či úplné umělé dýchání, při srdeční zástavě zahajte resuscitaci

 

 

 

přivolání odborné lékařské pomoci zajistěte vždy (i když se postižený probírá z bezvědomí)
2.) Otrava léky a drogami

Příčiny: předávkování, náhodné požití, sebevraždy

Příznaky: poruchy vědomí, bezvědomí, zástava dechu, zástava srdce

 

 

 První pomoc
je-li postižený po použití léků při vědomí, podejte mu vypít osolenou vodu a vyvolejte zvracení (mechanickým drážděním kořene jazyka), dále mu podejte několik rozdrcených a ve vodě rozpuštěných tablet živočišného uhlí (nikdy nepodávejte mléko, černou kávu, alkohol), uložte postiženého do stabilizované polohy, přivolejte odbornou lékařskou pomoc, sledujte dech a tep a v případě selhávání zahajte resuscitaci, do příjezdu odborné lékařské pomoci se snažte zjistit co postižený požil a případně zajistěte obal od požitých léků a části biologických exkrementů (zvratky, sliny, moč)

 

 

 

3.) Otravy průmyslovými škodlivinami

Příčiny: požití jedu omylem, nadýchání se výparů

Příznaky: poruchy vnímání, vědomí, dechu

 

 

 

 První pomoc
podání antidota (protijedu tj. látky velmi rychle působící proti nebezpečným jedům)

 

 

 

Jedy a jejich antidota

 • otrava nemrznoucí kapalinou (Fridex, etylenglykol) - (výjimečně) podejte asi 2dl tvrdého alkoholu (více než 45% obsahu alkoholu)

   

 • požití benzínu a nafty či aromatických uhlovodíků (benzen, toluen...) - podejte postiženému parafinový olej (Lafinol) či rostlinný olej (olej na smažení)

   

 • po použití saponátů nepodávat nic ústy ani nevyvolávat zvracení  ! ! !

  v ostatních případech je-li postižený při vědomí podejte rozdrcené živočišné uhlí s vodou
  Pozn.: také již existuje nová řada lékařských postupů či metod jako např. Hyperbarická oxygenoterapie (viz. odkaz HBOx Kladno) či jiné léčebné terapie …..