Jdi na obsah Jdi na menu
 


Popáleniny termální vznikají působením ohně, šlehajících plamenů, opařením nebo kontaktem s horkým předmětem.
Chemické popáleniny jsou důsledkem požití či vdechnutí žíravin nebo kontaktu s nimi. Kyselou substancí, schopnou způsobit chemickou popáleninu , může být akumulátorová kyselina nebo čistič záchodových mís; k nebezpečným alkalickým látkám patří louh, čistící prostředky na drény, detergenty do myček nádobí a nízkofosfátové prací prášky. Obecně jsou závažnější popáleniny způsobené louhem než kyselinou, protože louhy pronikají hlouběji do kůže. U obou typů látek se proces popálení zastaví až odstraněním nebo inaktivací látky.
Popáleniny elektrickým proudem jsou způsobeny vysokou teplotou při průchodu elektrického proudu tělem. Elektřina vstupuje do těla v okamžiku kontaktu a poté jde cestou nejmenšího odporu. Před tím, než opustí tělo, může elektrický proud procházet vnitřními strukturami a hlubšími tkáněmi těla.
Inhalační popáleniny, které jsou následkem vdechnutí škodlivého dýmů či dráždivých částic, jsou na prvním místě ve statistice úmrtí do 24 hodin po vzniku popáleniny. Inhalace kouře a inhalační popáleniny se obvykle vyskytují u osob uvězněných v uzavřeném prostoru a vystavených silnému kouři a dále u osob, které byly během požáru v bezvědomí.

1) Rozsah poškození
K rozsáhlým popáleninám počítáme
- popáleniny II. stupně, postihující více než 25% povrchu těla u dospělých a více než 20% povrchu těla u dětí mladších 10 let a dospělých nad 50 let
- popáleniny III. stupně, postihující více než 10% povrchu těla
- popáleniny obličeje, očí, uší, rukou, nohou nebo perinea (hráze)
- chemické popáleniny
- vysokovoltážní elektrické popáleniny
- popáleniny komplikované inhalací nebo závažným úrazem

Ke stzředně závažným popáleninám počítáme :
- popáleniny II. stupně, postihující 15-25% povrchu těla u dospělých a 10-20% povrchu těla u dětí mladších či starších osob
- popáleniny III. stupně postihující 2-10% povrchu těla, pokud nezahrnují závažné funkční postižení očí, uší, rukou, nohou nebo perinea (hráze)

K drobným popáleninám počítáme :
- popáleniny II. stupně postihující méně než 15% povrchu těla u dospělých a méně než 10% povrchu těla u dětí mladších či starších osob
- popáleniny III. stupně postihující méně než 2% povrchu těla, pokud pacienta výrazně neohrožují či nezpůsobují závažné funkční nebo kosmetické postižení očí, uší, obličeje, rukou, nohou nebo perigea.

Popáleniny ohrožují postiženého
- rozvojem šoku (ztráta tekutin, bolest)
- infekcí (rozsáhlá raná plocha - vznik sepse)
- ztrátou tvaru a funkce tkáně (jizevnaté hojení)
- závažnost popálenin závisí na 6 faktorech:
                      - rozsahu poškození
                      - hloubce poškozené tkáně
                     - věku a zdravotnímu stavu postiženého
                      - umístění poranění
                     - příčině popálení
                      - způsobu a správnosti poskytnutí PP
        
! ! !

Takřka u všech druhů popálenin je nutné vždy postupovat přísně sterilně a to i v první pomoci. Při zanesení infekce do rány mohou vzniknout těžké komplikace. Vždy předcházejte vzniku šoku.
 
 

2) Hloubka poškozené tkáně
I.stupeň
- zarudlá kůže, která bledne
- bolest v postiženém místě
- mírný otok
- nepřítomnost puchýřů
- hojí se řádově dny
II.stupeň

- skvrnitá kůže s bělavými, tmavohnědými, růžovými či červenými okrsky
- puchýře nebo příškvary
- bolest v místě poškození
- podle rozsahu event. vznik šoku
- hojí se řádově týdny
III.stupeň

- voskově bílá, špinavě červená nebo hnědá a tuhá kůže - dochází k odumření tkáně, zuhelnatění
- kůže neblednoucí účinkem tlaku
- postižená místa nebolí
- hojí se měsíce, jizvou, často je nutná operace


  poskytnutí PP
Záchranná akce u život ohrožujícího popálení musí být zahájena co nejrychleji, aby se zvýšila šance postiženého na přežití s co nejmenšími následky. Konkrétní zákrok závisí na typu popáleniny. U kteréhokoli popálení je nutno neprodleně:
- zastavit proces způsobující popáleninu
- udržet dýchací cesty zraněného průchodné
- zabezpečit dýchání
- obnovit přiměřený krevní oběh
- asepticky ošetřit popálené plochy

 Technická PP
- zabránit dalšímu působení tepla
- odstranění z dosahu horkého předmětu event. vynesení z hořícího prostředí
- svlečení horkého, mokrého, event. hořícího oděvu, snímáme prstýnky, šperky z popálených ploch

Zdravotnická PP
- dostatečně dlouhé a účinné chlazení, které provádíme dokud přináší úlevu - 20 minut, nejlépe tekoucí vodou (ne však silným proudem), je nutno začít co nejdříve (do 3 minut po úraze). Správné chlazení snižuje celkový stupeň poškození tkáně, zmenšuje bolestivost, působí protišokově. Hluboké, rozsáhlé popáleniny a popáleniny obličeje s rozsáhlou nekrózou, nebo poškozením tkáně se nedoporučují chladit. Chlazení by mohlo způsobit větší traumatizaci zraněného a nemá již tak velký efekt. 
- sterilní krytí rány (nejlépe originál zdravotnickým materiálem, improvizovaně přežehleným kapesníkem)
- fixace ošetřené končetiny
- I.stupeň není třeba krýt, pouze dostatečně chladíme
- puchýře nikdy nepropichujeme, příškvary (oděv, dehet) nestrhávat, na volném okraji odstřihnout
- ránu nikdy nezasypávat ani nemazat
- poraněné oči, nos, ústa vyplachovat borovou vodou
- při sterilním krytí rukou je nutné mezi prsty vložit tzv. záložky z gázy
- vždy je nutná kontrola životních funkcí
- u rozsáhlejších popálenin vždy provádíme protišoková opatření


Chemické popálení

- okamžité odstranění kontaminovaného oděvu
- popáleniny způsobené suchou chemikálií nepolévejte vodou, která může látku aktivovat
- namísto toho jemně, avšak důkladně oprašte suchý prášek z kožního povrchu
- po odstranění chemikálie je třeba rychle přikročit k ochlazování končetiny vodou po dobu 30 - 60 minut
- během oplachování se snažíme zjistit o jakou látku se jednalo a v jaké koncentraci 
v závislosti na vyvolávající látce způsobí
 
                                                       
- puchýře
                                                       - příškvary
Inhalační popálení
- rychle posuďte stav vědomí a dýchání (respirace)
- zjistěte popálená místa a očazení na hlavě a krku, všimněte si
ožehnutí chloupků v nose a na obličeji a vykašlávání sekretu (sputa) s obsahem sazí
- zajistěte volné dýchací cesty, dostatek čerstvého vzduchu
- ošetřete viditelné popáleniny
- zraněného uklidňujte
- zajistěte protišoková opatření
- zjistěte čím byla popálenina způsobena
Pro inhalační popáleninu jsou typické
                                         
- saze ve sputu
                                          - kašel
                                          - chrapot
                                          - dušnost
                                          - zástava dýchání
                                          - otok dýchacích cest
                                          - plicní edém (po 24 hodinách)
 
Popálení elektrickým proudem
- zhodnoťte kardiopulocembrální (KPCR) stav pacienta (při úrazech el. proudem běžně dochází k nepravidelnosti srdečního rytmu (fibrilami) síní nebo komor nebo zástavě srdce (asystolii)
- nikdy se nedotýkejte pacienta, který utrpěl úraz elektrickým proudem, dokud si nejste jisti, že není v kontaktu se zdrojem el. proudu, nebo leží v oblasti, kde by mohl proud probíjet
- pokud zraněný nedýchá, nebo nemá zachovaný krevní oběh, zahajte KPR
- dokud není znám rozsah poranění, předpokládejte, že pacient utrpěl poranění krční páteře a poskytněte mu péči dle tohoto stavu (při úrazu el. proudem často dochází k pádu, nebo odhození)
- proveďte akutní ošetření popálenin v místě vstupu a výstupu el. proudu obdobně jako u tepelných (termálních) popálenin

 
Po popálení elektrickým proudem lze zjistit
                      
- intaktní kůži s výjimkou místa vstupu a
                           výstupu proudu
                        - zřetelně patrnou červenou skvrnu po
                           vstupu, obklopenou šedou tkání
                        - nekrózu podkožních tkání
                        - poruchy srdečního rytmu
                        - zástavu dýchání, srdeční zástavu či obojí


Klasifikace popálenin :
 - 15 % u dospělého a 10% popáleného povrchu u dětí hrozí rozvoj šoku
- plochu lze orientačně odhadnout dle tzv. -9- pravidla, pomůckou může být i plocha dlaně postiženého, která tvoří 1% povrchu jeho těla
- horší průběh u dětí (jemná kůže) a starších postižených (atrofická, suchá), event. vnitřně nemocných poraněných
- závažnost v pořadí: ruce, obličej, krk, nohy, trup
- vždy horší přímí kontakt s předmětem (žhavý kov) než přenos energie (sluneční paprsky)

Obrazek
Popáleniny patří k nejtěžším úrazům lidské traumatologie, často zanechávají nejen fyzické, ale i psychické jizvy. Vyžadují nejkomplikovanější, nejdelší a nejnákladnější léčbu.Popáleniny jsou poranění tkání vzniklá kontaktem s vysokou teplotou, chemikáliemi, elektrickým proudem nebo plynem. Při velkém rozsahu nebo těžkém stupni popálení mohou mít fatální následky. Naděje na přežití závisí na stabilizaci stavu pacienta během prvních několika hodin.


Popáleniny lze dělit různým způsobem
podle hloubky na povrchní (I. a II. stupeň) a hluboké (III. stupeň) nebo hluboké, spostižením podkožních tkání (IV. stupeň)
podle rozsahu postiženého povrchu těla na - rozsáhlé
                                                    - střední
                                                    - drobné