Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pneumothorax je stav, kdy nahromaděním vzduchu mezi 2 listy obalu plic ( pohrudnicí - pleurou) zkolabuje přilehlá část plic. 

  U otevřeného pneumothoraxu proniká vzduch do pleurální dutiny otvorem ve stěně hrudníku. Naproti tomu v případě uzavřeného pneumothoraxu je hrudní stěna neporušena a vzduch se dostává do pleurálního prostoru náhle vzniklou prasklinou plic v místě oslabeném emfyzémem, nádorem, zánětem nebo vrozenou vadou. 
Při pneumothoraxu se v pleurální dutině hromadí vzduch, ale mohou se zde shromažďovat i jiné látky, např. krev (hemothorax) nebo hnis (phyothorax), lymfa (chylothorax). Tenzní (záklopkový) pneumothorax je ohrožující stav, kdy při každém nádechu vzduch proniká do pleurální dutiny, ale při výdechu ji nemá možnost opustit. V důsledku toho se pleurální prostor naplní vzduchem tak, že plíce na postižené straně kolabuje. Jak dále přibývá vzduchu, zvyšuje se tlak (stlačení středohrudí) a mediastinum je přetlačováno směrem k nepostižené straně, až nakonec dojde ke kompresi nepostižené plíce a rotaci srdce a velkých cév.
  Malý pneumothorax se mnohdy vstřebává samovolně (resorbuje spontánně). Pokud ale kolabuje větší část plíce, nastane významné omezení dýchání (ventilace) a u nemocného se rychle vyvine šoková plíce (ARDS), eventuálně i zástava dýchání. Váš rychlý úsudek a zákrok může přispět k rychlému zmírnění obtíží nebo přinejmenším zabránit jeho zhoršení (progresi) k úplnému kolapsu plíce, eventuálně vývoji životu nebezpečného tenzního pneumothoraxu.
 
Příčiny
- rána ve stěně hrudní, nejčastěji bodná, střelná, tržně zhmožděná
- tupé zhmoždění hrudníku, poranění jeho stěny úlomkem žebra
- vliv tlakové vlny 


Příznaky
- náhle vzniklá, ostrá (pleurální) bolest na hrudníku
- oslabení až vymizení dýchání při poslechu nad kolabovanou plící
- omezený pohyb hrudní stěny na postižené straně
- mělké, rychlé, namáhavé dýchání
- dušnost
- promodrání rtů, konečků prstů (cyanóza) 
- kašel nebo vykašlávání krve (hemoptýza)
- v místě poranění může probublávat jasně červená, zpěněná krev
- někdy je slyšet únik vzduchu z hrudníku (syčení)
- častou doprovodnou komplikací je rozvoj šoku


Tenzního pneumothorax
- závažná dušnost
- vymizelé dýchání při poslechu na postižené straně
- neklid
- srdeční ozvy slyšitelné jakoby zdálky
- zvýšená tepová frekvence (tachykardie)
- snížená tepová frekvence (hypotenze)
- rozšíření (dispenze) krčních žil

- přetlačení průdušnice na nepostiženou stranu
- promodrání rtů, konečků prstů (cyanóza)

 
 První pomoc
- okamžité uzavření otvoru v hrudníku, zpočátku i holou dlaní (využíváme spolupráce zraněného) - život zachraňující úkon
- poloha v polosedě s možností fixace horních končetin postiženého o podložku - sám zapojuje dýchací svaly, napomáhá tak pohybům hrudníku
- vyzíváme postiženého k pravidelnému klidnému dýchání, zahajujeme, je-li třeba protišoková opatření
- ránu kryjeme poloprodyšným obvazem, který má 3 části (sterilní krycí, neprodyšná vrstva - igelitová plena, fixační - olepená ze 3 stran leukoplastí, spodní okraj necháváme volný - působí jako chlopeň). Od výše popsaného poloprodyšného obvazu se v PP mnohdy upouští, protože jeho zvládnutí vyžaduje praxi. Nesprávné provedení tohoto obvazu nikterak nepomůže ošetření pneumothoraxu. Proto je možné úplné uzavření obvazu - oblepení igelitové vrstvy ze všech 4 stran a zabránění tak dalšímu vniknutí vzduchu do pleurální dutiny).
- při závažných poruchách dechu zahajujeme umělé dýchání
- je-li cizí těleso v ráně, nikdy jej neodstraňujeme, naopak fixujeme k hrudníku (leukoplastí), snažíme se jej sterilně obložit a utěsnit
- včasné přivolání RZP je nezbytností.
   Obrazek
 
 
 
 
 
 

Hemothorax
   Hemothorax obvykle vzniká při penetrujícím (pronikajícím) poranění nebo zhmoždění (kontuzi) hrudní stěny. Také může být komplikací hrudní operace, biopsie plic, plicního infarktu, disekujícího aneurysmatu hrudní aorty, ředění krve (antikoagulační léčby a zhoubného nádoru).


Chylothorax
   Lymfa neboli chylus je mléčně zbarvená tekutina, obsahující lymfocyty a tukové globule, tvořené v trávicím traktu po vstřebání tuků. Za normálních okolností se lymfa z gastrointestinální oblasti vlévá do hrudního mízovodu, kterým je přenášena do centrálního oběhu. Při chylothoraxu prosakuje lymfa z hrudního mízovodu do pleurální dutiny. K chylothoraxu může dojít při některých operacích hrudníku, úrazech, infekcích nebo následkem nádorového onemocnění v pokročilém stádiu (maligní infiltrace), která ucpe nebo naruší hrudní lymfatické cesty.