Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Kardiopulmonální resuscitace

Kardiopulmonální resuscitace je postup pro zpomalení nástupu smrti u osoby se zástavou srdeční, resp. zástavou dechu. Velmi zřídka dochází k obnovení dechu a oběhu pouze účinkem vnější srdeční masáže a umělého dýchání.

Povinnost poskytnout první pomoc

Provádíme při zjištění známek zástavy oběhu - postižený nereaguje na silný podnět, nedýchá (mohou však být zachovány občasné lapavé dechy), je voskově bledý, rty, ušní boltce, špička nosu, nehtová lůžka jsou namodralá.

Do příjezdu záchranné služby je občan povinen poskytnout první pomoc dle svých možností a schopností. První pomoc nemusíme poskytnout, pouze pokud by bylo ohroženo zdraví zachránce (požár, úseky pod napětím apod.), či někoho jiného.

Neposkytnutí první pomoci je trestným činem, dle zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, stanoví v § 207 a § 208 sankce za neposkytnutí pomoci. Tento trestný čin je v zákoně přesně formulován, rozdílnou trestní sazbou je rozlišeno neposkytnutí pomoci v případech, - kdy tak bylo možno učinit bez nebezpečí pro sebe nebo jiného, - kdy byl podle povahy svého zaměstnání dotyčný povinen takovou pomoc poskytnout, - kdy řidič dopravního prostředku, který po dopravní nehodě, na níž měl účast, neposkytne osobě, která při nehodě utrpěla újmu na zdraví, potřebnou pomoc, ač tak může učinit bez nebezpečí pro sebe nebo jiného.

Cíle první pomoci

 • zachránit život
 • zabránit zhoršení zdravotního stavu
 • urychlit proces uzdravení
 •  
 • Vyšetření dýchání

  Nejdříve bychom měli zjistit,jestli postižený nemá něco v dutině ústní,poté mu uvolnit dýchací cesty a nakonec zkontrolovat jestli spontánně dýchá.Pokud bychom první krok provedli na druhém místě nebo až naposled,nečistoty z dutiny ústní by zapadly do uvolněných dýchacích cest a postižený by se nám udusil.

  1. Pacientovi otočíme hlavu na stranu,otevřeme ústa a podíváme se,zda-li v nich není žvýkačka,bonbon,zubní protéza,zvratky,bahno či něco jiného co tam nepatří->pokud ano,jedním nebo dvěma prsty obalenými např. v kapesníku postiženému opatrně od jednoho koutku k druhému dutinu ústní vytřeme.Musíme si dávat pozor abychom nečistoty nezatlačili hlouběji do dýchacích cest.
  2. Když máme čistou dutinu ústní,tlakem na čelo a tahem za bradu postiženému zakloníme hlavu.Tím jsme uvolnili dýchací cesty.
  3. Nyní se nakloníme nad postiženého tak,že ucho budeme mít nad jeho ústy a ruku položíme na jeho/její hrudník.Pokud cítíme proud vydechovaného vzduchu a pohyby hrudníku,můžeme pacienta uložit do stabilizované polohy.