Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

1. Při bodné ráně nožem?
a) nůž vytáhneme

b) necháme ho v ráně

c) necháme ho v ráně a fixujeme

--------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

2. Jakou barvu má okysličená krev (př.: tepenné krvácení):

a) tmavě červenou

b) světle červenou

c) barva krve záleží politickém statutu (urozený člověk ji má modrou, normální člověk červenou)

--------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

3. Čím zahajujeme neodkladnou resuscitaci (oživování):

 

a) umělým dýcháním

b) uvolněním dýchacích cest

c) vyšetřením pacienta

--------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

4. Nejčastější příčinou neprůchodnosti dýchacích cest je:

 

a) vdechnutí vody

b) zapadnutí jazyka

c) vdechnutí žaludečního obsahu

--------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

5. Mezi základní výkony neodkladné resuscitace nepatří:

 

a) uvolnění dýchacích cest

b) umělé dýchání z úst do úst

c) zavedení kateru do močového měchýře

--------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

6. Neodkladná resuscitace (oživování) je:

 

a) okamžité rentgenové vyšetření

b) soubor jednoduchých a účelných opatření, která mohou být poskytnuta kdekoliv bez speciálního vybavení (umělé dýchání + nepřímá srdeční masáž)

c) chirurgické ošetření arteriálního krvácení

--------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

7. Klíčovou funkcí krve je:

 

a) krev nemá důležitý význam pro fungování lidského těla

b) přenos kyslíku

c) srážlivost

--------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

8. Při provádění neodkladné resuscitace dvěma zachránci provádíme umělé dechy po zevní srdeční masáži takto?

 

a) po pěti systolách (stlačení hrudníku) jeden vdech

b) po patnácti systolách (stlačení hrudníku) dva vdechy

c) po třiceti systolách (stlačení hrudníku) dva vdechy

--------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

9. Kterou z uvedených pomůcek vyberete k improvizovanému zaškrcení jako nejvhodnější:
a) šle

b) provázek, struna, tkanička od bot,

c) cokoli, pásek, šátek … širší 5cm

--------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

10. Pneumotorax (poranění hrudníku) je:

 

a) přítomnost vzduchu v pohrudniční dutině

b) vniknutí vody do plic

c) komplikující onemocnění krve

--------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

11. K zastavení tepenného krvácení používáme?

 

a) tlakový obvaz

b) sterilní mul

c) Akutol spray

--------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

12. Při zjištění omrzlin je nejdůležitější?

 

a) zamezit dalšímu působení chladu

b) potírat omrzliny sněhem

c) jít zavolat první pomoc

--------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

13. Stabilizovaná poloha je?

 

a) na zádech se zakloněnou hlavou

b) na boku se záklonem hlavy

c) poloha tzv. Trendelenburgova, se zvednutými dolními končetinami

--------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

14. Při zevní srdeční masáži?

 

a) dáváme pozor, abychom pacientovi nezlomili žebra

b) zevní masáž provádíme oběma rukama a masírujeme levou část hrudníku, protože srdce je uloženo vlevo

c) zevní masáž provádíme oběma rukama u dospělého, jednou rukou u dětí, prsty u novorozence

--------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

15. U pacienta v bezvědomí nejdříve?

 

a) snažíme se navázat kontakt, abychom zjistili, co se přihodilo

b) zjistíme, zda pacient dýchá

c) podáváme teplé tekutiny a tišící léky

--------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

16. Při krvácení stavíme nejdříve?

 

a) žilní krvácení, aby se k srdci dostalo dostatek krve

b) tepenné krvácení

c) krvácení z oděrek, abychom zabránili infekci

--------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

17. Jaký je nejsnadnější způsob uvolnění dýchacích cest?

 

a) co největší záklon hlavy

b) údery do zad u osoby v bezvědomí

c) vytažení jazyka prsty

--------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

18. Kdybyste měl/a přerušit umělé dýchání a zevní srdeční masáž:

 

a) po 30 minutách

b) ihned jak zjistíme, že pacient nedýchá a nemá hmatný puls

c) nepřerušujete resuscitaci až do příjezdu lékaře

--------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

19. Pro prevenci šoku je nejdůležitější?

 

a) položit postiženému nohy výše než je hlava a provádět tzv. 5T

b) dát mu cigaretu, nebo doušek alkoholu, aby se osvěžil

c) dát mu tabletku proti bolesti

--------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

20. Při krvácení z nosu:

 

a) zakloníme hlavu

b) předkloníme hlavu

c) předkloníme hlavu a do nosních dírek dáme velké množství vaty

--------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

21. Při provádění neodkladné resuscitace jednou osobou provádíme umělé dechy po zevní srdeční masáži takto?

 

a) po pěti systolách (stlačení hrudníku) jeden vdech

b) po patnácti systolách (stlačení hrudníku) dva vdechy

c) po třiceti systolách (stlačení hrudníku) dva vdechy

--------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

22. Otevřené poranění hrudníku ( pneumothorax ) ošetříme nejlépe?

 

a) tlakovým obvazem

b) poloprodyšným obvazem

c) neošetřujeme

--------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

23. První ošetříme?

 

a) tepenné krvácení

b) bezvědomí

c) zlomeninu bérce

--------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

24. Při podezření na poranění krční páteře?

 

a) vždy postiženého vyprostíme a uložíme vleže na tvrdou podložku

b) za žádných okolností nevyprošťujeme a vyčkáme odborné pomoci

c) vyprošťujeme jen tehdy, hrozí-li bezprostřední nebezpečí dalšího poškození zdraví

--------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

25. Popáleniny menšího a středního rozsahu?

 

a) sterilně přikryjeme krycím obvazem

b) budeme chladit vodou a sterilně přikryjeme

c) zasypeme pudrem obsahujícím antibiotika

--------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

26. Prudké tepenné krvácení z krkavice zastavíme?

 

a) škrtidlem

b) tlakovým obvazem

c) stlačením prsty přímo v ráně

--------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

27. Zlomeninu bérce nejlépe improvizovaně znehybníme?

a) svázáním končetin (fixováním) k sobě

b) složeným obaleným trojúhelníkem

c) obalenou pákou od heveru

--------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

28. Z popálené plochy těla před obvázáním?

 

a) odstraníme lpící oděv, případně připečená cizí tělesa

b) odstraníme jen volně ležící tělesa (prstýnky, ozdoby, náušnice apod.)

c) nic neodstraňujeme

--------------------------------------------------------------------------------------