Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Crush syndrom (syndrom ze zasypání)
Je způsobem déletrvajícím zasypáním těla, obzvláště končetin, které jsou nedokrvené, bez přístupu živin a kyslíku, hromadí se v nich toxické látky.Končetina je po vyproštění oteklá a krvácí.

 

 

Poranění kloubů
Dochází k poškození vaziva poutajícího k sobě hlavici kosti a kloubní jamku; nejčastěji při sportech a autonehodách. Poranění provází bolestivost,otok a patologická hybnost.

Dělení poranění kloubů

1.) Pohmoždění - kontuze

2.) Podvrknutí – distorze

3.) Vykloubení – luxace

 První pomoc
Přiložení studeného obkladu, fixace elastickým obinadlem, zajištění klidu pro poraněnou končetinu.

 

 

 

 

 

 

Zlomenina (fractura)
Vzniká důsledkem přímého působení hrubé síly nebo přenosem působící síly z kloubu na kost u luxačních zlomenin.

Zlomeniny rozeznáváme:

· Traumatické – poškození zdravé tkáně zevním násilím

· Patologické – poškození nemocné tkáně již malým traumatem

· Únavové – poškození nemocné tkáně dlouhodobým přetěžováním

Zlomeniny dělíme na :

· Uzavřené
· Otevřené

 

1.) Úplné – s linií lomu mezi úlomky
2.) Neúplné – nalomení 

První pomoc při zlomenině
Dokonalá fixace kosti přes dva klouby (dlaha přesahuje oba klouby, jak nad zlomeninou, tak pod ní),chlazení – u otevřených zlomenin je třeba dbát na sterilitu – přiložení sterilního krytí a měkkého obložení, u zlomenin velkých kostí též protišoková opatření, u zlomenin žeber myslet na možný pneumothorax (PNO)

 

Existuje celá řada fixací zlomenin či nalomení kosti jako např. osmičkový obvaz, spirálový obvaz …viz obvazová technika.

 

Poranění páteře a míchy

 

Páteř má tři základní funkce :

 

1. statickou = nese hlavu, hrudník a horní končetiny
2. dynamickou = umožňuje pohyb hlavy, hrudníku, pánve a končetin
3. ochrannou = chrání míchu a její nervy

Poranění páteře / míchy dělíme :

a) přímé – něco na pacienta spadne
b) nepřímé - pád na nohy z výšky, skok do vody, kde je jí málo
                  - nejčastěji se poraní bederní a krční páteř (jsou nejvíce pohyblivé), pak 
                      hrudní (jsou pevnější)
c) izolované poranění obratlů – krční a bederní (mají menší otvor)
 


Příznaky
bolesti zad, nepřirozená poloha v leže, poruchy cítivosti (mravenčení), nebo hybnosti končetin, poloviny či celého těla, otok a zduření (bolestivost) v místě zranění.


První pomoc
Se zraněným nepohybujte, ošetřete jej v poloze, kterou zaujímá, přivolejte odbornou lékařskou pomoc. Selhávají postiženému životní funkce ? je zapotřebí neprodleně zahájit KPCR (viz. portál o KPCR). Transportujte postiženého alespoň za pomoci 3-5 zachránců na pevné podložce. Při pohybu s postiženým zamezte rotaci páteře, při poranění krční páteře obložte hlavu a ramena postiženého tak, aby nedocházelo k pohybu, můžete vytvořit improvizovaný krční límec k fixaci hlavy z měkkého a pevného materiálu (složené noviny obalené šátkem) – viz obr. Je-li třeba transportujte na nosítkách postiženého v poloze na břiše s podloženým čelem, rameny a pánví, nebo uložte postiženého v poloze, ve které se nachází (nebo v poloze na zádech).

Podložení hlavy (fixace hlavy)

Obrazek