Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jako mnohočetné poranění (nebo polytrauma) se označuje poranění více než jednoho tělesného systému. Běžnou příčinou polytraumatu jsou dopravní nehody, pády, popáleniny tepelné nebo elektrickým proudem a násilné činy. 


Běžnou a velmi nebezpečnou chybou je příliš velká pozornost viditelným poraněním. Tak se může stát, že zatímco se snažíme ošetřit závažné, ne však život ohrožující povrchní zranění, pacient vykrvácí z méně prasklé (ruptury) sleziny. To je hlavní důvod, proč by zjevná poranění měla být ošetřena až po úplném vyšetření postiženého.

Klíčem k účinnému a koordinovanému postupu u mnohočetného poranění je pochopení principů posuzování, ošetřování a léčby tohoto typu poranění. V zásadě se doporučuje řídit se předem daným postupem a dobře organizovat týmovou práci. Pro pacienty se tím zlepší prognóza včetně šance úraz přežít s co nejmenšími následky.


Po čem pátrat ?
Klinický obraz se liší podle kombinace poranění, ale může zahrnovat:
- poruchu vědomí, jako podrážděnost, dezorientaci, spavost, netečnost, bezvědomí
- otoky, zduření nebo asymetrie částí těla
- zavřené, nebo otevřené zlomeniny
- tržné rány, zhmožděniny a oděrky
- asymetrii zornic nebo jejich abnormální reakci na osvit
- výtok čiré či krvavé tekutiny z nosu nebo ucha
- zarudnutí nosu a cyanózu kolem úst
- deformity krku, otok, bolestivost či rozšíření krčních žil
- deformaci hrudníku nebo nesymetrické pohyby hrudní stěny
- zatahování hrudní kosti (sterna), změny frekvence nebo hloubky dýchání, přídatné dýchací zvuky
- omezený rozsah pohybů končetin
- bolestivost při pohmatu
- vzedmutí břicha, pohmoždění, otok či krvácení v břišní krajině
- chybění střevní peristaltiky (pohybů střev – přelévání středního obsahu)
- zhmoždění, otok nebo krvácení v oblasti hráze, genitálu
- nestabilní pánev

- krev v moči nebo ve stolici
- neudržení moče, samovolný odchod (inkontinenci moče)
- cizí tělesa v tělních otvorech
- (u kojence) vtaženou nebo naopak vyklenutou čelní fontanelu


První pomoc
V případě mnohočetného poranění ihned volejte RZP
- zkontrolujte dýchací cesty, dýchání a oběh, je-li to potřebné zahajte KPCR
- dokud není prokázán opak, předpokládejte, že úraz poškodil krční páteř a tuto oblast znehybněte
- odstraňte pacientův oděv rozstříháním (pokud to jde a nevede to k velké časové prodlevě, tak ve švech) , přitom si všímejte bledosti a pocení a zhodnoťte frekvenci pulsu
- povšimněte si pohybu pacientovi hrudní stěny a způsobu dýchání, všímejte si zatahování a chybění dýchacích zvuků, které může znamenat kolaps plíce
- pátrejte po otevřených ranách a deformitách
- pokud pacient krvácí zastavte krvácení přímým stlačením
- prohlédněte končetiny, hledejte tržné rány, pohmoždění a zduření
- zhodnoťte úroveň vědomí a stav reakce zornic
- vyšetřete břicho na přítomnost pohmožděnin, zduření a krvácení
- jemným stiskem posuďte stabilitu pánve
(Při vyšetření pánve nepoužívejte příliš násilných pohybů, aby nedošlo k dalšímu poranění kostí nebo cév)
- pokud je to možné a nehrozí poranění páteře, přetočte pacienta na bok, aby bylo možné posoudit poranění zad
- sledujte možné známky šoku a podnikněte příslušné kroky k jeho zvládnutí
- případné zlomeniny stabilizujte dlahami, nebo dle možností improvizovaně
- ošetřete a zakryjte všechny otevřené rány


Stav poraněného se může rychle a opakovaně měnit, a proto je nutné stále znovu posuzovat všechny stránky zdravotního stavu stejným způsobem jako při prvotním vyšetření.
 
! ! !
Uvědomte si, že zraněný mohl utrpět nejen fyzické, ale i duševní trauma. Po celou dobu vyšetřování a poskytování PP se snažte poskytnout co největší emocionální pomoc.
 

V závislosti na vyvolávající příčině může, ale nemusí být pacientovo poranění zjevně patrné. Mohou to být penetrující poranění jako například střelné nebo bodné rány či probodnutí, nebo se může jednat o tupá poranění, způsobená dopravní nehodou, pádem nebo napadením. Je samozřejmé, že nepenetrující poranění se mnohem hůře zjišťují.
 

Komentáře

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář