Jdi na obsah Jdi na menu
 


Šok =  akutní oběhové selhání s rychlým vývojem, které má za následek nedostatečné prokrvení tkání a orgánů.


Příznaky
Tep
- slabý, nitkovitý, zrychlený, povrchový, málo hmatatelný
          (palpačně zjistitelný pouze na větších tepnách, nikoli na periferii) tep bývá 120-200/min.
Cyanosa - modrofialové zabarvení okrajových částí těla v důsledku sníženého prokrvení a okysličených tkání
Kůže - chladná bledá, vlhká
Končetiny - chladné
Cévy - snížená náplň krčních žil, snížený objem cirkulující krve, rozšíření periferního 
             řečiště - pokles návratu krve k srdci, snížený minutový volum
Moč - ledviny vylučují málo moče a vzniká oligurie (méně než 20ml moče za hodinu)


Celkově: postižený je nezvykle klidný, může přestávat komunikovat, vypadá ospale, je apatický, může odpovídat pomalu či zmateně na otázku, má žízeň, nevolnost (na omdlení, na zvracení), stav může vyústi až v bezvědomí.


Stupně šoku

1. počínající šok - organismus má možnost adaptace - dochází k aktivaci sympatiku (vyplaví se adrenalin a noradrenalin - zužují se cévy), puls začíná stoupat, v počátečním stádiu TK nemusí výrazně poklesnout, centralizace oběhu - oběhem jsou zásobeny nejdůležitější orgány (mozek, srdce, ledviny)
2. rozvinutý šok (zvýšený) - vzniká hypoxie tkání, vzniká hodně laktátu, vzniká acidóza, která vede k rozšíření a propustnosti cév, ve tkáních vzniká edém (v důsledku propustnosti cév), vznikají mikrotromby, zvyšuje se ischémie tkání - játra, ledviny, plíce, srdce, rozvíjí se DIK ( diseminovaná intravasculární koagulace)
3. ireverzibilní fáze (nezvratná) – hypotenze = tlak pod 90, nitkovitý puls, tachykardie (tep > 90), alterace vědomí, bledost a chlad okrajových částí těla, oligurie, hyperventilace


První pomoc

- odstranění příčiny (např. úrazu - uhašení oděvu, vyproštění,..)
- protišoková poloha - na zádech se sníženou horní polovinou těla
- autotransfusní poloha - je obdobná, ale se zdvihnutím všech končetin (nebo alespoň
   dolních) kolmo k tělu
- pravidlo 5 T

teplo - zajistit dostatečný tepelný komfort, ale ne přehřátí (v létě do stínu)
ticho - zajistit klidné prostředí, ale s postiženým komunikovat
transport - zajistit odsun k lékaři (volat RZP), v takovémto stavu nikdy sami 
                   netransportujeme
tišení bolesti - v žádném případě nepodávat léky,…. spíše uklidňovat, vše  
                        vysvětlovat, odvádět pozornost od případného poranění a jeho 
                        správné ošetření,…
tekutiny - v žádném případě nedávat napít, ale pouze otírat a zvlhčovat rty,obličej, 
                 maximálně několik kávových lžiček vody, nebo čaje.


Lékařská první pomoc
1.
doplnění objemu cirkulující tekutiny (infuze)
2. ventilace (ambuvak, inhalace O2)
3. úprava vnitřního prostředí
4. podávání léků (vazoaktivních látek) - (Adrenalin, Noradrenalin, Dopamin,….), léky snižují otoky při selhávání (zástavě) srdce


Nejčastější typy šoků

Kardiogenní šok 
Porucha činnosti srdce jako pumpy
Příčiny: při rozsáhlém infarktu myokardu , tamponádě srdeční, akutní zánět srdečního svalu (myokarditis), ucpání plicního řečiště krevními sraženinami (masivní plicní embolie)

Hypovolemický šok
Jeho podstatou je hemoragický šok – nedostatek krve oběhu
Příčiny: ztráta krve při masivním krvácení, ztráta plasmy, rozdrcení tkání (crush syndrom), ztráta vody a elektrolytů (dehydratace)

Septický šok
Příčiny:
přítomnost bakterií, toxinů (infekce) u osob s oslabenou imunitou

Anafylaktický šok
Alergická reakce, vznik reakce antigenu protilátky
Příčiny: PNC, kontrastní látky, prokain, bodavý hmyz - včela, vosa, transfuze

Traumatický šok
Vzniká při mnohočetném poranění.

Popáleninový šok

Vzniká se ztráty tekutin při rozsáhlých popáleninách